Ryzyko inwestycyjne

Zaangażowanie środków finansowych w zakup apartamentu inwestycyjnego w inwestycji Modern Tower obciążone może być - jak każdy zakup określonego dobra w celach zarobkowych - ryzykiem, wynikającym z okoliczności zależnych od specyfiki rynku deweloperskiego oraz rynku najmu lokali. Inwestycja ta może przynieść zysk, ale może także skutkować poniesieniem straty. Ryzyko, które ponoszone jest przez Kupującego, występuje na każdym etapie procesu inwestycyjnego, zarówno w części związanej z zakupem, jak również w części związanej z obsługą zakupionego lokalu i np. udostępnianiem osobom trzecim w celach inwestycyjnych.

Główne czynniki ryzyka związane są z przyszłym, spodziewanym zwrotem z przedmiotowej inwestycji, którego wysokość będzie mniejsza od zakładanej. Do takiej sytuacji może dość w wyniku np. spadku wartości zakupionego lokalu, mniejszych wpływów czynszu najmu czy dzierżawy od zakładanych itp.

W związku z powyższym decyzja o zakupie winna zostać poprzedzona wnikliwą analizą planowanej inwestycji ze szczególnym uwzględnieniem wszystkich możliwych zagrożeń i ewentualności.

Świadectwa energetyczne budynków

close-button
zamknij
Wyślij zawartość schowka
na swój email